124 nieuwbouw appartementen in Schagen

Op het huidige Oudshoorn terrein wordt de mogelijkheid onderzocht om een parkachtige omgeving te creëren met daarop een divers woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Het terrein is gelegen aan de Zuiderweg en ligt nabij sportcomplex “Spartahal”, het bedrijventerrein en het station. In Schagen bestaat een aanzienlijke vraag naar appartementen die in het sociale, middensegment en vrije sector worden aangeboden. Dit plan voorziet in deze behoefte. 

Gekozen is voor een open en transparante opzet, waarbij de individuele gebouwen een samenhangend geheel vormen, terwijl allerlei doorzichten tussen de bebouwing door het groene en open karakter versterken. Dit principe is goed te zien in de afbeelding hiernaast. Er is gekozen voor appartementengebouwen, zodat een groot deel van het buitengebied collectief is en groen kan worden ingericht. Er zijn twee varianten ontwikkeld, deze ziet u hieronder, waarbij u kunt aangeven naar welke variant uw voorkeur uitgaat.

Gezien de grote vraag naar sociale appartementen is het voorstel om van het totale woonprogramma maar liefst 40% te reserveren voor sociale appartementen in zowel de huur- als koop. De sociale huurwoningen zijn circa 60 a 62m² groot, de sociale koopappartementen zijn studio’s van circa 45m².

Van het resterende woonprogramma is 30% voor vrije sector koopappartementen en 30% voor middenhuur en koop appartementen. De vrije sector koopappartementen krijgen een oppervlak van respectievelijk 75 t/m 119m². De middenhuur appartementen krijgen een oppervlak van 58 t/m 83m². De ‘midden’ koop appartementen krijgen een oppervlakte van 58 t/m 63m²

Het woonprogramma ziet er dan als volgt uit:
– sociale huurappartementen | 28 stuks
– sociale koopappartementen | 20 stuks
– middenhuur appartementen | 28 stuks
– midden koop appartementen | 6 stuks
– vrije sector koopappartementen | 42 stuks

Variant 1. Stedenbouwkundig plan

Variant 1 bestaat volledig uit zes appartementengebouwen, in een losse en informele schakering. De gebouwen hebben allen vier bouwlagen, waarvan de bovenste etage in sommige gevallen aan één zijde terug gelegen is. De drie meest noordelijk gelegen complexen aan de Zuiderweg met de koopappartementen worden aan de zuidzijde gekoppeld door een dek, waaronder geparkeerd kan worden. Het dek wordt groen ingericht.

De zuidelijke gebouwen liggen rond een parkeerterrein. De rest van het plangebied bestaat grotendeels uit openbaar groen. Aan de westzijde ligt een wandelroute langs de sloot, die een verbinding vormt met Trambaan Oost. De open indeling van variant 1 zorgt voor zichtlijnen dwars door het plangebied. In dit plan bevinden zich de sociale huurappartementen naast de sporthal aan de westzijde. De appartementen in het middensegment huur zijn in deze variant langs de spoorlijn gepositioneerd. De sociale koopappartementen zijn in het meest zuidelijke deel geplaatst i.c.m. de 6 middenkoop appartementen.

Variant 2. Stedenbouwkundig plan

Waar variant 1 een eenduidige richting kent van de gebouwen, in een losse en informele schakering, is variant 2 organischer van opzet. De gebouwen hebben elke een eigen oriëntatie, gebaseerd op elementen uit de omgeving, zoals de stolpboerderij aan de overzijde van het plangebied, de Spartahal, de bioscoop en bedrijfspanden ten oosten en westen. De variatie in oriëntatie geeft het geheel een meer dorps karakter, aansluitend bij het oude centrum en de historische gebouwen. De door organische opzet ontstaan op verschillende plekken restruimtes. Deze worden met groen ingevuld.

De gebouwen hebben 4 bouwlagen, waarvan de bovenste etage in sommige gevallen aan één zijde terug gelegen is. De verschillende openingen tussen de gebouwen maken het hof goed zichtbaar vanuit de omgeving en zorgen voor zichtlijnen dwars door het plangebied. Het hof wordt grotendeels benut voor parkeren. Een deel van het parkeerterrein ligt onder een dek dat groen wordt ingericht. De zone rondom de gebouwen bestaat uit openbaar groen.

Ontsluiting

De nabije ligging van de bewaakte spoorwegovergang vereist een bijzondere aandacht voor de ontsluiting van het plangebied, omdat een directe aansluiting naast de spoorwegovergang tot een verstopping kan leiden. Om deze reden zijn er een 2 alternatieven mogelijk.

De keuze is afhankelijk van een onderzoek naar de meest geschikte variant. Hierbij moet gedacht worden aan de doorstroming van het verkeer naar het plangebied en de grootte van de ingreep die hiervoor benodigd is. De voorkeur gaat uit naar ontsluiting 1, omdat de intensiteit van het verkeer te veel zou kunnen worden bij ontsluiting 2.

Ontsluiting 1

Via een ventweg. Zie afbeelding hiernaast.

Ontsluiting 2

Via het parkeerterrein van de tennishal. Zie afbeelding hiernaast.

© Copyright 2020 - De Veldwachter