Start bestemmingsplanwijziging De Veldwachter

Om de 124 appartementen in de toekomst te kunnen realiseren is het noodzakelijk de huidige bestemming aan te passen naar de bestemming Wonen. De gemeente Schagen heeft onlangs het ontwerp bestemmingsplan voor de Veldwachter in behandeling genomen en deze vanaf 9 september 2021 zes weken ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan kunt u inzien via de website van de gemeente Schagen en via Ruimtelijke Plannen.