Bestemmingsplan vastgesteld!

Donderdag 17 februari heeft de gemeenteraad van Schagen het bestemmingsplan voor De Veldwachter vastgesteld! Hiermee is weer een belangrijke stap genomen in de procedure. Als het bestemmingsplan over zes weken onherroepelijk wordt dan kan vervolgens de omgevingsvergunning voor het bouwen worden verleend. En daarmee komt start van de verkoop steeds dichterbij. Gezien de grote belangstelling streven wij er naar om in juni 2022 met het project in verkoop te kunnen gaan!
Interesse om hier te wonen maar nog niet aangemeld? Geef nu uw belangstelling door via deze website, onder de knop “Belangstelling”.