Locatie en parkeren

Op het huidige Oudshoorn terrein wordt de mogelijkheid onderzocht om een parkachtige omgeving te creëren met daarop een divers woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Dit waarborgt een divers woonklimaat. Het terrein is gelegen aan de Zuiderweg en ligt nabij sportcomplex “Spartahal”, het bedrijventerrein en het station. 

We streven naar duurzame en toekomstbestendige ontwikkelingen. Een gewogen mobiliteitsconcept is daarvan onderdeel. Naast de parkeervoorzieningen wordt ook een deelauto-concept én extra elektrische fiets-parkeervoorzieningen gerealiseerd. Deze ambitie wordt concreet ingevuld door deelauto’s aan te bieden aan de bewoners van de 124 appartementen. Het voorgestelde woonprogramma woningen vraagt om een aantal van 117 parkeerplekken, in beide varianten kunnen 117 plaatsen in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Dit kan worden beschouwd als een realistische ambitie in de toenemende populariteit van deelauto’s, zeker bij de beoogde woondoelgroepen en in combinatie met de collectieve fietsparkeervoorziening. Bij de fietsparkeervoorzieningen wordt extra ruimte gereserveerd voor speciale fietsen zoals bakfietsen en e-bikes.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan.

© Copyright 2020 - De Veldwachter